#Dhadkane is #dil ki kabhi bandh nhi hogi,

Bs tum is #Dil se nikal kr khi mat jaana.

 556views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share