hdmavani


નજર થી જયારે નજર મળી છે 
પછી ધીમેથી પાંપણો ઢળી છે

બોલતું રહ્યું મૌન સદીઓ સુધી 
સ્મિતમાં ક્યાં શબ્દોની જરૂર પડી છે

થઇ જવા દો પ્રલય નથી ફિકર 
મિલનની અમૂલ્ય ઘડીઓ મળી છે

કોણ કહે છે સૌ લૂંટાય ગયા મુફતમાં 
ઊંઘ વેચી આંખો ઉજાગરો રળી છે

સ્ફુટતા સ્પંદનો કંઈક નવા હૃદયમાં 
કૈક ઝીણી ઝીણી સિતાર રણઝણી છે

થઇ ગયું છે અદભુત જીવતર 
'હોશ' પ્રણયની જેને તક સાંપડી છે

 446views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like