hdmavani


પરિચિત એવી મહેંક ક્યાંક થી આવે છે,
જાણે મારા ઘરની માટી મને બોલવે છે.

આ જિંદગી તો જૂની આદત જેવી લાગે છે,
આદતની જેમ રોજ થોડી ઘટતી લાગે છે.

કેટ કેટલું અને ક્યાં સુધી સહન કર્યું અમે,
પથ્થરો પર ક્યાં કદી કોઈ સળ દેખાય છે.

તમે હોવા છતાંય કેમ નથી હોતા,બસ 
એ વિચારે જ રાત આખી પસાર થાય છે.

છે અનુભવ જિંદગીના હર ક્ષણના" વિજય"નો 
રોજ નવા દાવ લઈને જિંદગી હરાવવા આવે છે,

 575views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share