chandresh.devani


લોકો પ્રેમ અને મિત્રતા નો "મતલબ" શું છે એ જાણવામાં પડ્યા છે। ........
કોણ સમજાવે એમને કે જ્યાં "મતલબ" હોય ત્યાં ના તો પ્રેમ હોય છે ના તો મિત્રતા।

CD's...

 346views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share