hdmavani


વ્યસ્ત છું દુનિયાદારીમાં 
નિભાવું છું બધી ફરજ

હવે ક્યાં પોતાના માટે જીવાય જ છે
બસ શ્વાસ લેવાય છે ને જીવાય છે

ચાર દિવસ ગાયબ શું રહ્યો 
અંગત હતા તે પણ ભૂલી ગયા

હવે પૂછે છે કે તમે કોણ ?

 424views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share