hdmavani


આંસુ જુદાઇના હંમશા પીતો જાઉં છું ,
વેદના વિરહની હંમેશા સહતો જાઉં છું,
જોઉ છું કોઇ બીજાની આંખોમાં આંસુ તો......
ભ્રમમાં ખુદની પાંપણો લુછતો જાઉં છું...

 470views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like