hdmavani


જે કંઈ શોધવું હોય તે છાનુંમાનું શોધ; 
ખોવાયું છે જે સુખ એનું સરનામું શોધ,
ગમ તો ઘણાં ય પડ્યા છે જિંદગીમાં; 
ચાલ, દરરોજ હસવાનું કોઈ બહાનું શોધ..

 411views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like