hdmavani


સવારનો ધુમ્મસ પણ એ શીખવાડે છે કે, બહુ આગળનું જોવું નક્કામું છે,
ધીમે ધીમે આગળ વધતા રહો રસ્તા આપોઆપ ખુલ્લા થઇ જશે..

 335views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like