hdmavani


આમ ડાળે ડાળમાં સંચર નહી
ફૂલની સંગત વધારે કર નહીં

ગામ આખ્ખું ઘેનમાં ડૂબી જશે
તું હવામાં આટલું વિસ્તર નહી

રોજ ઉઠી એ વધું રંજાડશે
રોજ ઉઠીને કોઇને કરગર નહી

ત્યાં વીતેલો કાળ સૂતો છે હજી
લાગણી,તું સ્હેજ પણ ભાંભર નહી

હારવાનાં મૂળમાં બસ તું જ છે
આંગળી’નારાજ’સામે ધર નહી

 453views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like