hdmavani


એમની યાદમાં થોડું પીવાઈ જાય છે,
શ્મશાન માર્ગે જતાં થોડું જીવાઈ જાય છે,
દીલના ઝખમ કેટલાય છુપાવી રાખ્યા,
પણ નશામાં ક્યારેક બધું કે'વાઈ જાય છે...

 413views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like