hdmavani


એણેપૂછ્યું કેમ છો એવી અદાથી,
સુખમાં ગળાડૂબ હોય જાણે સદાથી,
દુનિયામાં સૌથી સુંદર નથી એ,
જાણુંછું પણ નજર ત્યાંજ અટકે છે છટકીને બધાથી...

 469views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share