hdmavani


ઢળતી સાંજે એનું મુખ વધુ ખીલી ઉઠ્યું હતું,

કોને ખબર એના માનસપટ પર શું રમી રહ્યું હતું, ………

સમજી ગયા સમજનારા કે આ શું થઇ રહ્યું હતું.

 257views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like