hdmavani


“એક વાર વાંચી લેવાથી કદાચ આ નહિ સમજાય”

 

દુનિયાની સૌથી મોટી કઠણાઈ ઍ છે કે આવતી કાલની ગાડી,

ગઈ કાલના રસ્તા પર આજ નો ડ્રાઈવર ચલાવે છે.

 185views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like