hdmavani


*મૌન* એ આપણા બધા જ સવાલો નો સૌથી શ્રેષ્ઠ જવાબ છે

જ્યારે *હાસ્ય* એ આપણી બધી જ પરિસ્થિતિ ની સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રતિક્રિયા છે.

 122views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like