URVESHJD


કોણ ભલાને પૂછે છે? અહીં કોણ બૂરાને પૂછે છે? મતલબથી બધાને નિસ્બત છે, અહીં કોણ ખરાને પૂછે છે? અત્તરને નિચોવી કોણ પછી ફૂલોની દશાને પૂછે છે? સંજોગ ઝુકાવે છે સાહેબ નહીંતર અહીં કોણ ખુદાને પૂછે છે?
 316views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like