URVESHJD


પહેલા ઉપર વાળો ચોપડો લઈને બેસતો એટલે ન્યાય બીજા જન્મે થતો હતો.... .... પણ હવે ઉપરવાળો લેપટોપ લઈ બેસે છે એટલે આ જન્મમાં જ હિસાબ થઈ જાય છે. -ધ્યાન_મા_રાખજો
 143views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like