URVESHJD


જે તમને ગમે છે એની સામે બને તો ઓછુ બોલો કારણકે જે તમારા મૌનને ના સમજી શકે એ તમારા શબ્દોને પણ ક્યારેય નહી સમજી શકે
 157views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like