hdmavani


પ્રશ્ન :
જો ઈશ્વર બધેજ હોય તો મંદિર બાંધવાની અને
જવાની શું જરૂર છે?
ઉત્તર:
જેમ હવા બધેજ છે પરંતુ પંખા નીચે ઉભા રેહવાની
મજા આવે, એવુજ મંદિરનું છે.

 152views
0Like(s)   0Dislike(s)  
Share  

You may also like